Smiley
Smiley2
Smiley3
Lørdag 16 Januar 2021 Log inn - Registrer     
 Startside  Humor  Styret  Historie  Forum  Vedtekter  Linker  FAQ  Kontakt  Søknadskjema  Gjestebok
Styret
President

Kai Heidenreich Raa
kai@hraa.no
Sekretær

Anders Torp
andetorp@online.no
Skattmester

Terje H. Pedersen
pederte@gmail.com
Styremedlem

Vidar Gundersen
vidar166@gmail.com
Styremedlem
(Turopperatør)
Ingar Hagen
ingar@takstpartner.no
Styremedlem

Øyvind Thoresen
ot@moss.kommune.no
Styremedlem
(Administrator for turopplegg)
Tore Løkkeberg
talf@online.no
Styremedlem
(Materialforvalter)
Bjørn Einar Andersen
bea@norsk-elektromotor.no
Styremedlem

Hans Jørgen Magnussen
hansjorgen.magnussen@forsvarsbygg.no
Hjelp Utskriftsvisning
Opphavsrett www.stellapolarismc.no © 2020